Thursday, 15 November 2018

【"१५ नोव्हेंबर वार्षिक जनरल हवनकार्य के अवसर पर विशेष लेख"】

【"१५ नोव्हेंबर वार्षिक जनरल हवनकार्य के अवसर पर विशेष लेख"】

महानत्यागी बाबा जुमदेवजीने उन्हे मिला हुआ सन्यासी के मंत्र द्वारा ४२ दिन की साधना कर उन्होने भगवान बाबा हनुमानजी की कृपा प्राप्त की। बाबा के यहाँ आनेवाले दुखी मानव को

Friday, 9 November 2018

【 सृष्टीचे विधाता : भगवान बाबा हनुमानजी 】

【आजचा चर्चा बैठकीचा विषय】

आपण परमात्मा एक सेवक सृष्टीचे निर्माता व विधाता हे भगवान बाबा हनुमानजी आहेत असे का बरं मानतो? सर्व सेवकांनी याविषयी आपले स्व-विचार देऊन विषयाचे सविस्तर स्पष्टीकरण करावे.